Rechtsgebieden en bijzondere procedures

Procederen is ons vak en ook onze passie. Om die reden is onze expertise niet beperkt tot één rechtsgebied. Goede litigators horen bij uitstek juridische duizendpoten of all-rounders te zijn. Het zwaartepunt van onze expertise ligt op het terrein van ondernemingsrechtelijke en financieelrechtelijke geschillen, waarbij wij voornamelijk optreden voor financiële instellingen en vermogende particulieren met hun ondernemingen.

Procedures voeren wij niet alleen bij de rechtbanken en de gerechtshoven, maar ook bij de Ondernemingskamer (enquêterecht), Kifid (het financiële klachteninstituut te Den Haag), in arbitrages en bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten, bestuurlijke boetes of lasten onder dwangsom in geval van een overtreding van de Wet op het financieel toezicht).

Geregeld treedt Mr. Hoff ook op als woordvoerder van actieve aandeelhouders in algemene vergaderingen. Mr. Cornegoor procedeert vaak op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Mr. Hoogstraate begeleidt als MfN-registermediator partijen bij het zelf – al dan niet met een zetje van de rechter – proberen te vinden van een voor elk van hen acceptabele oplossing van hun (zakelijke) conflict.