Esther Hoogstraate

ESTHER HOOGSTRAATE

ADVOCAAT | MEDIATOR

mr. E.L. Hoogstraate
partner
T +31 (0)23 3031052
F +31 (0)23 3031055
E esther.hoogstraate@hoffadvocaten.nl
Connect via LinkedIn LinkedIn

Consciëntieus, doortastend, teamplayer

Esther Hoogstraate heeft ruime ervaring in de ondernemingsrechtelijke procespraktijk (corporate & commercial litigation). In het verleden heeft zij ervaring opgedaan in de transactiepraktijk. Zij is ook MfN-registermediator.

Esther studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na een korte periode als bedrijfsjurist bij IdtV, startte zij in 1999 als advocaat bij Stein Bisschop Meijburg & Co. Van 2001 tot 2012 was zij als counsel werkzaam bij Spigthoff in Amsterdam. In 2012 richtte zij samen met Jerry Hoff het kantoor Hoff Advocaten op.

Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als advocaat in ondernemingsrechtelijke geschillen, voelde Esther de behoefte om conflictpartijen ook op een andere manier te kunnen bijstaan. Als een conflict niet te ver is geëscaleerd of als de rechter daarop aandringt, is (zakelijke) mediation een reëel alternatief. Partijen zijn immers vaak beter af als het lukt om zelf een oplossing te vinden die voor hen beiden acceptabel is: de oplossing kan creatiever zijn, de relatie kan in stand blijven en het scheelt vaak tijd en geld. Om conflictpartijen daarbij te kunnen begeleiden, is Esther MfN-registermediator geworden. Met haar jarenlange ervaring als advocaat bij rechtbanken en gerechtshoven (waaronder de Ondernemingskamer), kan Esther bij uitstek partijen begeleiden bij het vinden van een oplossing voor hun geschil zonder dat een rechter (alle) knopen hoeft door te hakken.

Esther Hoogstraate is secretaris van het College van Toezicht van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).