Informatie

 

Opdrachten

In de regel sturen wij u voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht tot het verlenen van diensten een brief (‘engagement letter’) met daarin de tarieven en andere informatie die van toepassing is op de opdracht, tezamen met een exemplaar van onze algemene voorwaarden.

Hoff Advocaten brengt in principe haar diensten in rekening op basis van haar van tijd tot tijd geldende uurtarieven. Het honorarium wordt verhoogd met BTW en een opslag van 5% voor kantoorkosten. De externe kosten die Hoff Advocaten bij de uitvoering van de opdracht maakt zullen als verschotten aan u worden doorberekend. Wij declareren in principe maandelijks en hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. In sommige zaken zullen wij verzoeken om een voorschot.

Algemene voorwaarden

Wij verlenen onze diensten uitsluitend op basis van onze algemene voorwaarden. U kunt de voorwaarden hier lezen, downloaden en printen. Onze algemene voorwaarden bevatten onder meer een keuze voor Nederlands recht en voor de bevoegde rechter te Haarlem. Verder bevatten de algemene voorwaarden een beperking van onze beroepsaansprakelijkheid tot de bedragen waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

Beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe S.A. (Nederlands bijkantoor) (Rivium Boulevard 216-218, Crystal Building B, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een wereldwijde dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal € 5.000.000 per aanspraak en maximaal € 10.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van € 2.500 per aanspraak). Geen dekking bestaat voor aanspraken die worden ingesteld op grond van en zijn onderworpen aan het recht van Verenigde Staten van Amerika of Canada en/of daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Gedragsregels

Wij zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten

Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T +31 (0)70 3353535
E info@advocatenorde.nl

Onze advocaten zijn gebonden aan de bepalingen van de Advocatenwet en aan de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten (zie http://regelgeving.advocatenorde.nl/).

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mediation

Als MfN-registermediator is mr. Hoogstraate gebonden aan de kwaliteits- en opleidingseisen van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Op iedere mediation zijn het MfN-mediationreglement, de MfN-gedragsregels en de algemene voorwaarden van Hoff Advocaten van toepassing.

Overige gegevens

KvK-nummer: 55032044
BTW-nummer: 851537911B01
IBAN Stichting Beheer Derdengelden Hoff Advocaten: NL90ABNA0571115152
BIC: ABNANL2A