Overzicht lezingen en cursussen van Jerry Hoff

Financieel recht

Diverse lezingen en presentaties aan commerciële marktpartijen over een reeks van uiteenlopende onderwerpen behorende tot het financiële recht (Rabo, Kempen, Van Lanschot Bankiers, Teslin, Industriële Grote Club, FISTRA e.d.), groepen van 20 tot 700 pp.

Docent “JOR” Actueel effectenrecht sinds 2011

Gastdocent Effectenrecht (onderdeel Marktmisbruik) aan de UvA sinds 2009

Docent Strafrecht (onderdeel Marktmisbruik) aan The Law Firm School sinds 2008

Docent Effectenrecht (onderdeel Marktmisbruik) ten behoeve van VSO van de NOVA sinds 2006

Hoofddocent specialisatieopleiding Effectenrecht aan de Grotius Academie sinds 2007 en docent sinds 1997 (onderdelen Marktmisbruik, Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen)

Marktmisbruik, PowerPoint presentatie ten behoeve van cursussen aan Law Firm School, Grotius Academie en UvA

Wat is koersgevoelige informatie en op welke wijze zou de AFM de naleving van de publicatieplicht nog kunnen bevorderen?, Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, 8 oktober 2015

Publicatie van koersgevoelige informatie, Kenniscentrum Financieel en Economisch Recht van de rechtbank Rotterdam, 19 juni 2014

Driehoekslezing Fortis Bank, Molengraaff Dispuut (Universiteit Utrecht), 4 juni 2014

Afscheidssymposium Christel Grundmann-van de Krol van de Radboud Universiteit Nijmegen, 28 november 2013

De Fortis-Zaak: aansprakelijkheid voor misleidende informatie, PowerPoint presentatie ten behoeve van cursus Effectenrecht aan Grotius Academie, 20 november 2013

Over de verbeelding van de misleide maatman, lezing ten behoeve van de Vereniging Corporate Litigation, 30 mei 2013

Het ‘delictseigen’ karakter van gebruik van voorwetenschap,  lezing ter gelegenheid van de lustrumviering van de Vereniging voor Effectenrecht, 15 november 2012

Lekenpraatje bij promotie tot doctor in de rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 31 maart 2011

Openbaarmaking van koersgevoelige informatie, PAO-cursus RUL, Leidse Actualiteitendag Ondernemingsrecht 2010 en 2011

Privaat ‘toezicht’ en verhaal na de ondergang van Fortis, lezing ten behoeve van Studentengenootschap voor Onderneming & Recht (S.G.O.R.), Congres RUG: Toezicht in de Financiële Sector, 19 november 2010

Openbaarmaking van koersgevoelige informatie; een pleidooi voor meer transparantie, betere wetgeving en actiever toezicht, De Diligentia lezing van de VEB, 7 oktober 2010

Aandeelhoudersactivisme: de effectenrechtelijke invalshoek, lezing ten behoeve van JFV Studentencongres RUL, 20 november 2009

Ins en outs van de nieuwe regels op het terrein van marktmisbruik, Verdiepingscursus Wet op het financieel toezicht Kluwer, maart 2007

Toezicht op de naleving van de verplichting tot openbaarmaking van koersgevoelige informatie, Lezing ten behoeve van congres georganiseerd door Tijdschrift voor Financieel Recht, december 2005

Tussen markt en overheid, Lezing bij gelegenheid van 50-jarig bestaan van College van Beroep voor het bedrijfsleven, september 2005

Omgang met koersgevoelige informatie, Lezing ten behoeve van Vereniging voor Effectenrecht, juli 2004

Informatieplichten, prospectus en aansprakelijkheid, PAO-cursus EUR, april 2003

Gebruik van voorwetenschap, Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, dwangsom en bestuurlijke boete, PAO-cursus EUR ten behoeve van leden van de rechterlijke macht (Rb. Rotterdam en CBb), februari 2002

Toezicht op effecteninstellingen, Congres: Het effect van toezicht, georganiseerd door tijdschrift Ondernemingsrecht, november 2001

Insolventierecht

De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?, Lezing bij gelegenheid van INSOLAD-jaarcongres, november 2009

Hoofdelijke aansprakelijkheid in concernverband en ontvlechting, onderdeel van Leergang Fusie en overname (Elsevier), december 2003 en december 2004

Diverse lezingen en cursussen over de vernieuwde Indonesische Faillissementswet in Jakarta, Singapore, Hong Kong en Tokio, 1998-1999

Docent Insolventierecht ten behoeve van leden van de rechterlijke macht en de advocatuur in Indonesië, 1998-1999