Overzicht publicaties van Jerry Hoff

2021

Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel II), 20 januari 2021 in: AdvoTip, Erfrecht voor de advocaat Afl. 2021-1

2020

Ondernemingskamer en geschillen over de erfenis (deel I), 9 september 2020 in: AdvoTip, Erfrecht voor de advocaat Afl. 2020-12

2018

Gebruik maken van voorwetenschap, in: Handboek Handel met voorwetenschap (Recht en Praktijk nr. FR18), Deventer – Kluwer 2018, p. 115-157

Noot bij CBb 14 augustus 2018, JOR 2018/278 (Imtech)

Noot bij CBb 19 maart 2018, JOR 2018/306 (Sabon)

2017

Noot bij CBb 22 februari 2017, JOR 2017/166 (AFM)

2016

Met de billen bloot, in: Fraude Financieel Recht Ondernemingskamer, Deventer – Kluwer 2016, p. 13-30

Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik, in: Tijdschrift voor Financieel Recht 2016, 12, p. 507-524

Noot bij Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2016, JOR 2016/305 (VEB/Ziggo)

Noot bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 11 maart 2015, JOR 2016/304 (Lafonta/AFM)

2015

Noot bij Gerechtshof Amsterdam, nzp Arnhem 10 juli 2012, JOR 2015/70 (Super de Boer/VEB)

Noot bij Gerechtshof Amsterdam, nzp Arnhem 11 november 2014, JOR 2015/71 (Super de Boer/VEB)

2014

Noot bij CBb 15 mei 2014, JOR 2014/267 (Wavin)

Over de verbeelding van de misleide maatman, Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2013-2014, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer – Kluwer 2014, deel 121, p. 319-339

2013

Overtreding van de openbaarmakingsplicht van koersgevoelige informatie als grondslag voor wanbeleid, in: Christels Koers, Liber Amicorum – prof.mr.drs. C.M. Grundmann-van de Krol, Serie Onderneming en Recht, Deventer – Kluwer 2013, deel 79, p. 317-339

Gebruik van voorwetenschap; eigen voornemens en zelf gecreëerde bijzonderheden leveren geen voorwetenschap op, Ondernemingsrecht 2013, 16, p. 599-603

Noot bij rechtbank ‘s-Gravenhage 31 juli 2013, JOR 2013/308 (VHS)

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van uitgevende instellingen bij niet-naleving van de openbaarmakingsplicht van koersgevoelige informatie, in: Aansprakelijkheid in de financiële sector, Serie Onderneming en Recht, Deventer – Kluwer 2013, deel 57, p. 711-772

Noot bij CBb 28 juni 2013, JOR 2013/278 (Danone)

2012

Iets over het aan- en uitkleden van het begrip ‘voorwetenschap’, Lustrumbundel 2012, Vereniging voor Effectenrecht: “Gedurfde essays over financieel toezichtrecht”, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer – Kluwer 2013, deel 113, p. 139-150

Noot bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 28 juni 2012, JOR 2012/259 (Geltl/Daimler)

2011

Het onderhouden van selectieve contacten door beursvennootschappen: een pleidooi voor verscherpte dijkbewaking, Ondernemingsrecht 2011, 14, p. 513-517

Noot bij Hoge Raad 5 juli 2011, JOR 2011/293+294 (Landis en VPV)

Noot bij Gerechtshof Amsterdam 28 april 2011, JOR 2011/226 (VHS)

Noot bij HR 22 oktober 2010, JOR 2011/15 (Euronext/AFS Brokers)

Openbaarmaking van koersgevoelige informatie (diss. Nijmegen), Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer – Kluwer 2011 (805 p.)

Boekbespreking van J.B.S. Hijink, Publicatieverplichtingen voor beursvennootschappen (diss. RUG), Ondernemingsrecht 2011, 4, p. 174-177

2010

Noot bij Rechtbank Rotterdam 22 juli 2010, JOR 2010/273 (Numico/AFM)

Weer een consultatie over een herziening van de Richtlijn marktmisbruik, Ondernemingsrecht 2010, 12, p. 499-502

U.S. Supreme Court beperkt extraterritorialiteit van de federale effectenwetgeving, Ondernemingsrecht 2010, 13, p. 569-572

Regels ter voorkoming van marktmisbruik, Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, Deventer – Kluwer 2010, deel 57, p. 719-753

2009

Noot bij Hof Amsterdam 7 oktober 2008, JOR 2009/12 (Stichting Via.Claim/Fortis Bank c.s.)

Noot bij Hof Amsterdam 7 oktober 2008, JOR 2009/108 (AFS Brokers/Euronext)

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 8 juli 2009, JOR 2009/234 (Vedior)

De aandeelhouder als schuldeiser: een ongenode gast?, Curator en Crediteuren, INSOLAD Jaarboek 2009, Deventer – Kluwer 2009, p. 19-37

2008

Implementatiewetsvoorstel Transparantierichtlijn nadert moeizaam zijn voltooiing, Ondernemingsrecht 2008, 2, p. 79-84

Met het Implementatiewetsvoorstel Transparantierichtlijn is weer een stap vooruit gezet, Ondernemingsrecht 2008, 8, p. 322-326

Over de laatste loodjes van het Implementatiewetsvoorstel Transparantierichtlijn, Ondernemingsrecht 2008, 15, p. 549-552

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 21 juli 2008, JOR 2008/273 (Muller/AFM)

Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 3 september 2008, JOR 2008/274 (Numico)

2007

Noot bij Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 10 mei 2007, JOR 2007/156 (Georgakis)

Noot bij Hof Amsterdam 13 september 2007, JOR 2007/249 (Accent Aigu B.V./AFM)

Regels ter voorkoming van marktmisbruik, in: Onderneming en financieel toezicht, Serie Onderneming en Recht, deel 40, Deventer: Kluwer 2007, p. 367-402

In staat van opwinding over de wettelijke regeling van selectieve openbaarmaking?, Bouwen en bezinning. Regels van wenselijk en onwenselijk financieel recht, Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, Deventer – Kluwer 2007, deel 95, p. 165-180

2006

Toezicht Financiële Markten, losbl., aantekeningen op art. 5:58 en 5:59 Wft, Deventer: Kluwer 2006

2005

Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 24 december 2004, JOR 2005/92 (Vilenzo International N.V.)

Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 14 januari 2005, JOR 2005/93 (Fugro N.V.)

Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 20 januari 2005, JOR 2005/94 (AND International Publishers N.V.)

Noot bij Rechtbank Amsterdam 26 januari 2005, JOR 2005/96 (Accent Aigu B.V./AFM)

2004

Noot bij Adviescommissie Fondsenreglement 7 mei 2004, JOR 2004/208 (Koninklijke Ahold N.V.)

2003

De financiële bijsluiter: voor alle duidelijkheid, Ondernemingsrecht 2003, 3, p. 70-74

2002

Het toezicht op effecteninstellingen, Ondernemingsrecht 2002, 6, p. 163-167

2000

Chaotische taferelen spelen zich af op de Nederlandse kapitaalmarkt. Bij effectenuitgiftes buiten de beurs om worden regelmatig de Wet toezicht beleggingsinstellingen en de Wet toezicht effectenverkeer overtreden. Hier moet Den Haag snel ingrijpen, Het Financieele Dagblad 11 augustus 2000 (tezamen met mr. G.P. Roth)

Voorwetenschap: de stand van zaken, in: Dossier, nr. 45, 2000, p. 31-36

1999

Indonesian Bankruptcy Law, Indonesian Law and Practice Series, No. 2, Jakarta: PT Tatanusa 1999 (251 p.), vertaald in bahasa Indonesia door Kartini Muljadi SH, Undang-undang Kepailitan di Indonesia

Over de regels van het spel. Een overzicht van enkele wettelijke regelingen ter bevordering van de integriteit en transparantie van de effectenmarkt, in: Geldige effecten, NIBE Bankjuridische Reeks, deel 39, Amsterdam: NIBE 1999, p. 89-98 (tezamen met mr. H.J.Th. Biemond)

1998

The principal new elements of the Indonesian Bankruptcy Law, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 1, p. 20-26

Annulment of preferential transfers, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 1, p. 41-49

Restructuring of insolvent companies in Indonesia, Indonesian Law and Administration Review 1998, No. 2, p. 32-57

1997

Op naar een transparante(re) effectenmarkt, NV 1997, p. 94-99

De lessen van het Coop-arrest, in: Onderneming en 5 jaar Nieuw Burgerlijk Recht, Serie Onderneming en Recht, deel 7, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 347-374

1996

Enkele kanttekeningen bij het Ontwerp Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap, NV 1996, p. 136-140

Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap onder de loep, Bank- en Effectenbedrijf, april 1996, p. 37-42 (tezamen met mr. H.J.Th. Biemond)

Voorwetenschap: terughoudendheid vereist bij inzet van strafrecht, in: Misbruik van voorwetenschap in de effectenhandel, Het Financieele Dagblad / Ars Aequi Libri 1996, p. 31-35 (tezamen met mr. L.C.J.M. Spigt)

De aansprakelijkheid van een bank voor beleggingsadvies en vermogensbeheer, in; Bank & Aansprakelijkheid, Serie Recht en Praktijk, deel 95, Deventer: Kluwer 1996, p. 39-55 (tezamen met mr. K. Frielink)

Geschillen in het effectenverkeer, Recente uitspraken belicht, Bank- en Effectenbedrijf, december 1996, p. 20-24 (tezamen met mr. K. Frielink)

1995

Geschillen in het effectenverkeer (V), Hoe ver reikt de ‘vrije hand’ van een vermogensbeheerder?, Bank- en Effectenbedrijf, maart 1995, p. 32-37 (tezamen met mr. K. Frielink)

Geschillen in het effectenverkeer (VI), Krediet op onderpand van effecten, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1995, p. 24-28 (tezamen met mr. K. Frielink)

Balanceren op het koord van de faillissementspauliana, NIBE Bankjuridische Reeks, deel 23, Amsterdam: NIBE 1995 (83 p.)

De Wet melding zeggenschap na vier jaar, in: Dossier, nr. 22, 1995, p. 33-40

Geschillen in het effectenverkeer (VII), Tot uw orders!, Bank- en Effectenbedrijf, september 1995, p. 28-34 (tezamen met mr. K. Frielink)

Geschillen in het effectenverkeer, NIBE Katern, deel 29, Amsterdam: NIBE 1995 (tezamen met mr. K. Frielink) (118 p.)

Beurstuchtrecht moet volwassener worden, Het Financieele Dagblad 29 december 1995 (tezamen met mr. H.J.Th. Biemond)

1994

In de maat van de koersdirigent, in: Financiering en aansprakelijkheid, Serie Onderneming en Recht, deel 1, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 35-50

Geschillen in het effectenverkeer (II), Aansprakelijkheid voor beleggingsadviezen, Bank- en Effectenbedrijf, januari/februari 1994, p. 13-17 (tezamen met mr. K. Frielink)

Banken op achterstand door afkoelingsperiode?, Bank- en Effectenbedrijf, april 1994, p. 28-32 (tezamen met mr. L.C.J.M. Spigt)

STE handelt onrechtmatig door verstrekken WMZ-meldingen, Het Financieele Dagblad 14/16 mei 1994

Geschillen in het effectenverkeer (III), Informatie voorkomt klachten bij inschrijvingen op emissies, Bank- en Effectenbedrijf, juni 1994, p. 16-19 (tezamen met mr. K. Frielink)

Geschillen in het effectenverkeer (IV), Thuisbewaarders van effecten in de ban?, Bank- en Effectenbedrijf, december 1994, p. 44-47 (tezamen met mr. K. Frielink)

1993

Geschillen in het effectenverkeer (I), Werkwijze Klachtencommissie Effectenbedrijf, Bank- en Effectenbedrijf, december 1993, p. 32-35 (tezamen met mr. K. Frielink)

1992

Het toezicht op het effectenverkeer (I), Bank- en Effectenbedrijf, juli/augustus 1992, p. 18-21

Het toezicht op het effectenverkeer (II), Bank- en Effectenbedrijf, september 1992, p. 34-40

Het toezicht op het effectenverkeer (III), Bank- en Effectenbedrijf, oktober 1992, p. 24-28

Opzegging van het rekening-courantkrediet, Bank- en Effectenbedrijf, december 1992, p. 22-26 (tezamen met mr. L.C.J.M. Spigt)

1991

Betaling per giro. Over de beperkte betekenis van het tijdstip van betaling, in: Onderneming en nieuw burgerlijk recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 293-300 (tezamen met mr. M.W. den Boogert)